Presentació                     Destinataris               Experiències      

 

  Condicions d'accés      Selecció participants    Contacte                   About us

 

 

EXPERIÈNCIES


2017 -ESTUDIANTS-

L’Institut Can Vilumara continua amb l’experiència de la mobilitat europea d’estudiants amb el Programa Erasmus +.

Set alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior han iniciat la seva Formació en Centres de Treball a diferents entitats d’Itàlia.

Tres alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil i una del Cicle Formatiu d’Integració Social realitzen la seva estada formativa a la Fondazione IRPEA a Pàdua.

Tres alumnes del Cicle Formatiu de Tècnic en Animació Sociocultural i Turística realitzen les seva estada formativa a Sicília, 2 a “l’Associació Cultural BIOS” i l’altra a la ludoteca “Baby’s world”.

Per fer-ho, prèviament a l’estada, van assistir a un curset d’iniciació a l’italià.

 

Can Vilumara Institute continues with the experience of European mobility of students with the Erasmus + Program.

Seven students of the Upper Intermediate Cycle have begun their Training in Work Centers in different entities of Italy.

Three students of Upper Intermediate in Pre-Primary School (upper Grade Vocational Training and one of the Upper Intermediate in Social Integration (Upper Grade Vocational Training) perform their training in the Fondazione IRPEA in Padua.

Three students of the Upper Intermediate in Sociocultural and Tourism Activities (Upper Grade Vocational Training) realize their educational stay in Sicily, 2 in "the Cultural Association BIOS" and the other in the "Baby's world" toy library.

To do this, before the stay, they have participated in an Italian initiation course.

 

 

La seva estada ha estat del 11 de setembre fins al 26 de novembre del 2017.

Their stay has been from September 11th to November 26th 2017

 

A continuació us mostrem algunes fotos de l’acollida i l’estada:

 

Here some pictures of the reception and the stay are showed:

 

                       

Messina,"The Cultural Association BIOS"               Messina, Baby's world"

 

    

             

 Fondazione IRPEA in Padua

 

          

    Messina                                                       Volcà Etna

 

         

     Venècia                                                   Vaporetto de Venècia

 

 

 

 

Volem agrair la col·laboració de Enjoy Sicily i l’Scuola Centrale Formazione, que s’han encarregat de realitzar les gestions de cerca del lloc de pràctiques i de l’allotjament de l’alumnat. Igualment, expressem el nostre agraïment a les entitats que han acollit al nostre alumnat en pràctiques, la Fondazione IRPEA, l’Associacione Culturale BIOS i la ludoteca Baby’s world.

We would like to thank the collaboration of Enjoy Sicily and the Scuola Centrale Formazione, who have been responsible for the search procedures for the place of internships and the accommodation of students. Likewise, we express our gratitude to the organizations that have welcomed our students in practice, Fondazione IRPEA, Associacione Culturale BIOS and the Baby's world library.

 

2017 -PROFESSORAT-

 

L’Institut Can Vilumara ha iniciat la mobilitat europea de professorat amb el Programa Erasmus+.

 

Una professora de Formació Professional del 15 al 19 de maig del 2017 ha realitzat una estada formativa coordinada per Progetti Infanzia Bassa Reggiana a Guastalla (Itàlia) juntament amb professorat d’altres centres. El tema de la formació era “DIALOG & EXCHANGE ABOUT EDUCATION” es van intercalar diverses xerrades pedagògiques amb visites a Escoles bressol.

 

 

 

Can Vilumara Institute has started the European mobility of teachers with the Erasmus+ Program.

 

A Professional Training teacher from the 15th to the 19th of May of 2017 has completed a training session coordinated by Progetti Infanzia Bassa Reggiana in Guastalla (Italy) with teachers from other centers. The topic of the training was "DIALOG & EXCHANGE ABOUT EDUCATION" several pedagogical talks were included with visits to nursery schools.

The infant toddler center Iride in Guastalla

 

 2016-ESTUDIANTS-

L’Institut Can Vilumara ha iniciat la mobilitat europea d’estudiants amb el Programa Erasmus +.

Tres alumnes del Cicle Formatiu de Tècnic/a en Educació Infantil han iniciat la seva Formació en Centres de Treball a la Fondazione IRPEA a Pàdua (Itàlia).

Per fer-ho, prèviament a l’estada, van haver d’assistir a un curset d’iniciació a l’italià.

 

Can Vilumara Secondary School has initiated the European Student’s Mobility with the Erasmus + Programme.

Three students of Upper Intermediate in Pre-Primary School (upper Grade Vocational Training) have initiated their training in Work Centres in the Fondazione IRPEA in Padova (Italy).

To do this, before the stay, they have participated in an initiation Italian course

La seva estada a Pàdua serà del 12 de setembre fins al 25 de novembre del 2016.

Their stay in Padova wil be from September 12th to November 25th 2016

  

A continuació us mostrem algunes fotos de l’acollida i l’estada:

Here some pictures of the reception and the stay are showed:

 

 

 

 

 

Volem agrair la col·laboració de l’Scuola Centrale Formazione, que, molt amablement, s’ha encarregat de realitzar les gestions de cerca del lloc de pràctiques i de l’allotjament de l’alumnat. Igualment, expressem el nostre agraïment a la Fondazione IRPEA per l’acollida del nostre alumnat.

 

We wish to acknowledge the kind collaboration of Scuola Centrale Formazione which has sought for the site internship and the student’s accomodation. Equally, we want to express our thanks to Fondazione IRPEA for hosting our students.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendari

Mes anterior Agost 2018 Proper mes
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Enllaços directes

 

 


 


 Twitter


Instagram