Proves per a l'obtenció del títol de graduat en ESO

Cada any es convoquen proves per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per als alumnes que no l'hagin obtingut en finalitzar l'etapa. En aquest apartat hi trobareu tota la informació necessària per a l'organització d'aquestes proves.

Alumnes que poden presentar-s'hi

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l'any 2018, segons la Resolucíó Resolució EDU/3445/2009, són:

 • Haver finalitzat l'ESO l'any 2016 o 2017.
 • Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l'any 2018.
  També hi pot concórrer l'alumne/a que faci els 17 anys l'any 2018 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
  • Tenir un contracte laboral que l'impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  • Trobar-se en procés d'obtenció d'un permís de treball (alumnat estranger).
  • Ser esportista d'alt rendiment.
 • Haver cursat l'ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

Criteris d'Avaluació i continguts

En els següents documents trobareu els continguts que ha de saber l'alumne per superar la matèria així com els criteris que s'aplicaran per avaluar-ho.

Proves obtenció ESO. Llengua Catalana

Proves obtenció ESO. Biologia i Geologia CN

Proves obtenció ESO. Física i Química

Proves obtenció ESO. Llengua Castellana

Proves obtenció ESO. Llengües Estrangeres

Proves obtenció ESO. Matemàtiques

Proves obtenció ESO. Global Optatiu

Proves obtenció ESO. Ciències Socials.

Proves obtenció ESO. Tecnologia.

Calendari. Mes de març.

El calendari de les proves és el següent:

       
       

Documentació

Resolució EDU/3445/2009, de 2 de desembre, per la qual es regula la convocatòria anual de les proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa esmentada.

Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria.

 

Calendari

Mes anterior Agost 2018 Proper mes
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Enllaços directes

 

 


 


 Twitter


Instagram