PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS GS 2018

Atenció!

HORARI LLIURAMENT DOCUMENTACIÓ PROVES D'ACCÉS

Del 9 al 17 d’abril:  Horari de 10 a 13 h 

 

ÚNICAMENT les persones aspirants que han de modificar les dades de preinscripció o presentar aquesta documentació:

-     Currículum formatiu, professional i d’experiència i documentació justificativa, d’acord amb el model disponible al web del Departament.

 

-     Resolució que atorga l’exempció parcial de la prova.

 

-     Sol·licitud d’exempció parcial o total, en cas que no s’hagi presentat anteriorment i que el lloc de presentació sigui l’institut seu de la comissió avaluadora.

 

-     Certificat de superació parcial o total de la prova d’accés de convocatòries anteriors.

Si lliures alguna d’aquesta documentació, has d’omplir el “Full de Relació de la documentació presentada a la comissió avaluadora”, d’acord amb el model disponible al web del Departament.

 

MOLT IMPORTANT !!!! Tothom ha de revisar la llista provisional d’admesos i exclosos per poder fer la prova.

Llista provisional d'admesos i exclosos: 23 d'abril de 2018 (inclou exempcions)

Només en el cas de resultar excloses:

Presentació de la documentació complementària a l'institut. Del 24 al 26 d'abril de 2018, de 10 a 13 hores.

a) Només en el cas de resultar excloses per no haver-se validat la informació al·legada, les persones
interessades hauran de presentar una fotocòpia del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport)
amb què es van inscriure a les proves, als efectes de comprovació del compliment dels requisits de
participació;


     b) Si escau, document justificatiu de la bonificació o l'exempció de pagament de la taxa, en el cas que no s'hagi pogut validar en el moment de fer la inscripció;


     c) Si escau, la documentació necessària per acreditar l'admissió a les proves d'accés i les exempcions i/o
puntuacions complementàries a què es tingui dret.
 

 

Llista definitiva d'admesos i exclosos: 30 d'abril de 2018

Part comuna de la prova: 16 de maig de 2018, dimecres. Aules edifici 2

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants. Imprescindible portar el DNI/NIE/Passaport.
16:00 h Primer bloc: llengües catalana i castellana
18:00 h Descans. NO es pot fumar dins el recinte de l’institut ni utilitzar telèfon mòbil.
18:30 h Segon bloc: llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques

Part específica de la prova: 17 de maig de 2018, dijous. Aules edifici 2

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00 h Matèries específiques triades. Cada aspirant fa dues específiques:  Biologia, Ciències de la terra, Física, Química, Dibuix tècnic, Tecnologia, Economia i empresa, Psicologia i sociologia, Educació física, Història, Geografia. i Francès.

Qualificacions provisionals: 29 de maig de 2018

Termini per presentar reclamacions a l'institut: del 30 de maig a l'1 de juny de 2018, de 10 a 13 hores.

Qualificacions definitives i emissió de certificats de prova completa: 5 de juny de 2018

Emissió de certificats de superació total de la prova: A partir de les 12:00 del 6 de juny es poden recollir a secretaria els certificats a les persones aspirants declarades aptes.
 
Emissió de certificats de superació d'una part de la prova: A partir de les 12:00 del 9 de juliol de 2018

El procés acaba amb la recollida del certificat de superació de la prova.

Més informació a:http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

Calendari

Mes anterior Agost 2018 Proper mes
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Enllaços directes

 

 


 


 Twitter


Instagram