PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS GM 2017

 Atenció!

HORARI LLIURAMENT DOCUMENTACIÓ PROVES D'ACCÉS

Matins de 10 a 13 h
Tardes de 16'30 a 18'15 h (dimarts i dimecres)


a) Si escau, currículum formatiu, professional i d'experiència i documentació justificativa;
b) Si escau, resolució que atorga l'exempció parcial de la prova d'accés;

c) Si escau, sol·licitud d'exempció parcial o total, en cas que no s'hagi presentat anteriorment i que el lloc de
presentació sigui el centre seu de la comissió avaluadora;
d) Si escau, certificat de superació parcial o total de la prova d'accés de convocatòries anteriors.

e) Si escau, relació de la documentació que es presenta a la comissió avaluadora, d'acord amb el model
disponible al web del Departament d'Ensenyament;

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 25 d'abril de 2017

Presentació de la documentació complementària a l'institut. Segon Termini del 26 al 28 d'abril de 2017 (dins l'horari de registre del centre).

a) Només en el cas de resultar excloses per no haver-se validat la informació al·legada, les persones
interessades hauran de presentar una fotocòpia del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport)
amb què es van inscriure a les proves, als efectes de comprovació del compliment dels requisits de
participació;
b) Si escau, document justificatiu de la bonificació o l'exempció de pagament de la taxa, en el cas que no s'hagi
pogut validar en el moment de fer la inscripció;
c) Altra documentació complementària.

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 2 de maig de 2017

Prova: Dimecres 10 de maig de 2017. Aules de l'edifici 2.

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00 h Primer bloc: Ll. Catalana, ll. castellana, ll.estrangera (anglès o francès) i social i ciutadania.
18:00 h Descans. NO es pot fumar dins el recinte de l’institut ni utilitzar telèfon mòbil.
18:30 h Segon bloc: Matemàtiques, interacció món físic, tecnologia.

Qualificacions provisionals: a partir del 19 de maig de 2017

Termini per presentar reclamacions a l'institut: del 22 al 24 de maig de 2017 (dins l'horari de registre)

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 25 de maig de 2017

 

Més informació a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/

Calendari

Mes anterior Gener 2018 Proper mes
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Enllaços directes

 

 


 


 Twitter


Instagram